ลงทะเบียนสมาชิก
เงื่อนไขการสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ
สามารถสมัครสมาชิกผ่านช่องทาง www.pakragroup.com และสามารถรับสิทธิพิเศษ ดังนี้
1.สามารถสมัครสมาชิกได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2.สมัครสมาชิกเพียงครั้งเดียวสามารถเป็นสมาชิกได้ตลอดอายุการใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสมาชิก
3.การสมัครสมาชิกสามารถทำได้โดยไม่มีการบังคับซื้อสินค้าใดๆเพื่อสมัครสมาชิก หากแต่สามารถเข้าใช้สิทธิพิเศษได้เมื่อท่านได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น
4.สมาชิกสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกซึ่งมีราคาถูกกว่าราคาขายปกติ
5.เงื่อนไขโปรโมชั่นจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดขึ้นเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า