คลิป 4 สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

คลิป Function detail EP#1 (ไม่มีเสียงบรรยาย)

คลิป Function detail EP#2 (มีเสียงบรรยาย)

คลิป Function member EP#1 (การสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ)

คลิป Function member EP#2 (การเลือกซื้อสินค้าและการตรวจสอบสถานะ)

คลิป Function member EP#3 (Function ระบบสมาชิกและส่วนประกอบ)

คลิป Function member EP#4 (การลงทะเบียนบัญชีธนาคารเพื่อรับปันผลจากการส่งเสริมการขาย)